Ανακοινωθέν του Ευρωπαïκοιύ Συντονισμού για την έξοδο από την Ευρωπαïκή Ένωση, το ευρώ και το ΝΑΤΟ Το CETA (Σύμφωνο μεταξύ Καναδά και Ευρωπαïκής Ένωσης) δεν πρέπει να επικυρωθεί απο τα κράτη μέλη της Ευρωπαïκής Ένωσης !

Το CETA (Σύμφωνο μεταξύ Καναδά και Ευρωπαïκής Ένωσης) δεν πρέπει να επικυρωθεί απο τα κράτη μέλη της Ευρωπαïκής Ένωσης !

Ας κινητοποιηθούμε ώστε να υποχρεώσουμε τους βουλευτές μας να καταψηφίσουν το CETA

coordination europeenne

Πράγματι αρκεί η αρνητική ψήφος ενός κράτους της Ευρωπαïκής Ένωσης για να καταστεί άκυρο αυτό το σύμφωνο, το οποίο είναι ολέθριο για τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας, για την υγεία των πληθυσμών μας, για τις θέσεις εργασίας μας, για το περιβάλον μας από άποψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για τη δημοκρατία.Η γεωργία σε κίνδυνο
Με την αύξηση του καναδικού μεριδίου σε βόειο κρέας Avec l’augmentation du quota canadien de viande bovine, οι επιπτώσεις του CETA θα αρκούν να βυθίσουν τη βιμηχανία κρέατος σε ακόμη βαθύτερη κρίση. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε αυτούς τους τομείς. Οι συνέπειες θα είναι ασφαλώς ίδιες και στον τομέα του χοιρινού.

Επιδείνωση των κινδύνων για την υγεία των πολιτών.
Τα προιόντα καναδικής προέλευσης δεν θα υπόκεινται στους ίδιους υγειονομικούς κανόνες με τα προιόντα ορισμένων ευρωπαïκών χωρών. Η κατανάλωσή τους παρουσιάζει υπαρκτούς κιδύνους για την υγεία.

Συνέπειες για την απασχόληση
Γενικά το άνοιγμα των συνόρων μεταφράζεται σε αύξηση της ανεργίας των απασχολουμένων στους ανταγωνιστικούς τομείς, πράγμα που τους υποχρεώνει να δέχονται χαμηλότερους μισθούς ή υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας.

Το CETA υποβαθμίζει το κλίμα και αυξάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στη Γαλλία μία επιτοπή εμπειρογνωμόνων (που συγροτήθηκε από τον Μακρόν) αναγνώρισε πρόσφατα ότι «χτυπητή απουσία από τη συμφωνία είναι το κλίμα»
Και υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις του CETA στο κλίμα, στο ζήτημα της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ηα είναι αρνητικές. Το πετρέλαιο που προέρχεται από από ασφαλτούχα αμμώδη πετρώματα είναι από τα πλέον ακάθαρτα του κόσμου. Η διαδικασία εξόρυξης είναι περίπλοκη και εξαιρετικά ρυπογόνα. Μεθάνιο, του οποίου η δράση θερμοκηπίου είναι τουλάχιστον 20 φορές ισχυρότερη από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και του θειώδους ανυδρίτη, που ευθύνεται για την οξίνιση των λιμνών και των δασών, εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία. Αποτέλεσμα: η εξόρυξη ενός βαρελιού πετρελαίου στην Αλμπέρτα παράγει το λιγότερο τρεις φορές περισσότερο αέριο θερμοκηπίου παρα η παραγωγή «κλασσικού» πετρελαίου.

Το CETA περιφρονεί τη δημοκρατία
H δημοκρατική τάξη απειλείται από δύο νέους μηχανισμούς που θεσμοθετούνται από το CETA. Αφ’ενός με τα διαιτητικά δικαστήρια, τα οποία αποτελούν μια ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, αμφισβητεί την αρμοδιότητα των κρατών να νομοθετούν, συνεπώς την ίδια τη δημοκρατία, και τα καταδικάζει να πληρώνουν κολοσσι΄λαιες αποζημιώσεις στις πολυεθνικές. Αφ’ετέρου η διαδικασίες εναρμονισμού των κανόνων που θα επιτρέπουν στις καναδικές και ευρωπαικές αρχές, αρμόδιες για θέματα εμπορίου, να επηρεάζουν τους υγειονομικούς, βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες υπερβαίνοντας τις νομοθετικες διαδικασίε. Παρόμοι εργαλεία θα τίθενται επίσης στη διάθεση των συμφερόντων μεγάλων επιχειρήσεων που θα τα χρησιμοποιούν για τον επηρεασμό εκλεγμένων αντιπροσώπων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

Άρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε οι κοινοβουλευτικοί μας και οι κυβερνήσεις μας να μην κυρώσουν αυτή το σύμφωνο

Καλούμε τους κοινοβουλευτικούς μας να ψηφίσουν μαζικά ΌΧΙ !